بسم الله الرّحمان الرّحیم. بار دیگر با طنین الله اکبر به استقبال یادروز بهار انقلاب می رویم. همانند سال گذشته با پویش مردمی آمدیم ضمن به اشتراک گذاری تصاویر راهپیمایی، مهر صحّتی بر همگانی و مردمی بودن این خروش می گذاریم.

 

 

پویش مردمی آمدیم 95

پویش مردمی آمدیم ۹۵