جنبش سایبری آمدیم

نشر تصاویر اجتماعات مردمی فراخواندرباره جنبش

عضوی از جنبش باشید!

بار دیگر آمدیم تا حضورمان، برهم زننده ی معادلات دشمنان باشد
هموطن عزیز!
تصاویر تهیه شده ی خود از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ را برای ما به آدرس amadim@chmail.ir ارسال کنید
و یا استفاده از هشتگ #آمدیم در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

مشارکت

مشارکت کننده تا کنون